Skip to main content

ANBI Algemeen nut beogende instelling

Stichting Feestweek Vijfhuizen RSIN 816105315

In verband met de publicatie-eisen voor de ANBI-status, zoals bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel j Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, worden op deze website de volgende gegevens gepubliceerd:
• de contactgegevens 
• de doelstelling
• het beleidsplan
• de bestuurssamenstelling 
• de namen van de bestuurders 
• het beloningsbeleid
• het verslag van de uitgeoefende activiteiten
• de financiële verantwoording

Downloads