Algemene regels feestweek Vijfhuizen 

Alle bezoekers wordt vriendelijk gevraagd zich te gedragen in algemene zin,  volgens de huisregels van de feestweek Vijfhuizen, en geen enkele activiteit en/of gedraging uit te voeren die de Feestweek Vijfhuizen schade kan berokkenen of overlast kan veroorzaken voor de omwonenden. Alle aanwijzigingen van het medewerkers en/of beveiligingspersoneel van de feestweek Vijfhuizen dient direct te worden opgevolgd.

 • Het is verplicht een dranken bandje te dragen (legitimatie verplicht)
 • Onder 18 jaar wordt er geen alcohol geschonken en onder  de 18 jaar mag je geen alcohol nuttigen
 • Verder mag er geen alcohol worden verstrekt door personen op het evenemententerrein aan personen die onder de 18 jaar zijn.
 • In de tent wordt niet gerookt
 • Er mag geen drank worden genuttigd op het openbaar terrein in de directe omgeving van het evenementen terrein.

Open vuur en brandbare stoffen in de feesttent zijn niet toegestaan

Het is verboden om:

 • eigen drank of etenswaren mee naar binnen te nemen
 • bezoekers of medewerkers lastig te vallen
 • soft- of harddrugs in bezit te hebben of te gebruiken
 • je discriminerend te gedragen of uit te laten
 • diefstal of vernielingen te plegen
 • de doorgang van en naar de nooduitgangen te belemmeren

Er staan overal vuilcontainers, maak hier gebruik van

Denk aan de buren, veroorzaak geen overlast in de omgeving

De kleine lettertjes:

 • Bij overtreding van de huisregels kan uitzetting het gevolg zijn.
 • Van strafbare gedragingen zal altijd melding worden gemaakt bij de politie.
 • Bij overtreding van een strafbaar feit wordt aangifte gedaan bij de politie.
 • Schades en/of boetes opgelegd aan de stichting welke wel of/niet moedwillig veroorzaakt zijn door de bezoeker(s), zullen te allen tijde verhaald worden op de desbetreffende bezoeker(s).
 • De Stichting Feestweek Vijfhuizen is niet aansprakelijk voor persoonlijke schade en/of diefstal- en schade van/aan goederen
 • De Stichting Feestweek Vijfhuizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de organisatie van spellen, de deelnemers aan de spellen doen dit voor eigen risico en hebben een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren afgesloten

De organisatie wenst alle bezoekers een fijne feestweek